FMT

Föreningen Musikspektra T

Styrelse 2018

 

Ordförande

Anders Flodin

 

Vice ordförande

Emelie Sjöström

 

Sekreterare

Anders Ekman

 

Kassör

Simon Berggården

 

Övrig ledamot

Nadia Moberg

 

 

- - - - -

 

 

Pg: 23 71 29-2

Org.nr: 875003 - 5688

SWIFT code: NDEASESS

IBAN: SE76 9500 0099 6026 0237 1292