FMT

Föreningen Musikspektra T

Styrelse 2018


Ordförande

Anders Flodin


Vice ordförande

Emelie Sjöström


Sekreterare

Anders Ekman


Kassör

Simon Berggården


Övrig ledamot

Nadia Moberg- - - - -Pg: 23 71 29-2

Org.nr: 875003 - 5688

SWIFT code: NDEASESS

IBAN: SE76 9500 0099 6026 0237 1292